Fox News bevestigt eigen vooringenomenheid wat betreft klimaatverandering

Media
door Admin
donderdag, 16 december 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De hoofdredacteur van de Amerikaanse zender Fox News heeft enige tijd geleden hoogstpersoonlijk een bevel gegeven aan al zijn verslaggevers, Ze moesten hun journalistieke objectiviteit loslaten op het moment dat ze verslag doen van alles wat met klimaatverandering te maken heeft. Elke bewering over dat het klimaat op aarde zou veranderen moest direct aangevallen worden, het liefst met het argument dat de onderliggende wetenschappelijke data niet deugt. Dat Fox News vaker gekleurd nieuws brengt mocht al bekend zijn. Uit gelekt emailverkeer blijkt nu zelfs dat de hoofdredactie de eigen vooringenomenheid boven elke journalistieke mores stelt. In de email staat te lezen dat journalisten die zich met de klimaattop in Cancun bezighouden niets over klimaatverandering mogen zeggen, zonder daar DIRECT bij te vermelden dat die veronderstelling rust op data die door critici hoogst twijfelachtig wordt genoemd. Volgens de hoofdredactie is het juist niet de taak van journalisten om 'meningen als feiten te presenteren, zeker niet nu het debat steeds intensiever wordt.' Media Matters, een groepering die de Amerikaanse media kritisch volgt, zegt nog meer emails in bezit te hebben waaruit blijkt dat de Fox zaken opzettelijk verdraait. Wij zijn benieuwd.