Deze dieren wachten hun hele leven op 1 keer seks en daarna sterven ze

Voor sommige mensen is seks verschrikkelijk belangrijk: ze meten er hun succes als – meestal – man aan af. Die mannen moeten blij zijn dat ze geen Breedvoetbuidelmuizen (antechinus) zijn. Die peppen zich hun hele korte leven op om geweldig (en langdurg te paren en gaan daaraan ten onder. Deze dieren brengen hun hele leven door met wachten om seks te hebben en dan sterven ze. Nadat ze zijn geboren zijn ze eerst een paar maanden samen met de vrouwtjes in het nest. Maar na die paar maanden kunnen ze niet meer samenleven: hun testosterongehalte verdubbelt en maakt ze aggresief naar andere mannetjes. In de twee weken die de paartijd duurt beginnen de hormonale verstoringen (vooral die van cortisol) langzaam hun tol te eisen bij de mannelijke diertjes. Het lichaamsgewicht daalt sterk, de bijnieren zijn sterk vergroot, er ontstaan stressulcera in het maag-darmkanaal en het immuunsysteem wordt onderdrukt waardoor de vatbaarheid voor parasieten toeneemt. Uiteindelijk sterven de mannelijke breedvoetbuidelmuizen door volledige uitputting.

Mogelijk is een evolutionaire verklaring dat ze zo geen eten opeten dat de jongen kan dienen.

Er is een technische naam voor dieren die maar een keer paren: semelparous dieren. Ze hebben slechts één kans om zich voort te planten – meestal met één paringseizoen, maar soms met één daad van seks – en dan sterven ze.

De breedvoetbuidelmuizen delen dit kenmerk met de penseelstaartbuidelmuizen, de gespikkelde buidelmuis en de dwergbuidelmarter.

Bron(nen):   Popsci