Veel kalfjes blijven nu onbedoeld leven

Veel veehouders blijven zitten met dieren die eigenlijk geslacht zouden worden, maar waar geen klanten voor zijn. Er zijn met name veel kalveren waar geen vraag naar is en die dus niet worden geslacht, meldt Trouw.

Veel kalfsvlees gaat naar restaurants en die zijn dicht. Veel boeren kiezen er noodgedwongen voor hun dieren niet te laten slachten. Maar dat kan maar een tijdje, want dan is het geen kalfsvlees meer en brengt het minder op.

Daardoor ontstaan wel andere dierenwelzijnsproblemen. De kalfjes passen als ze niet tijdig worden geslacht niet meer in de kooitjes waarin ze zitten om kalfsvlees te worden. Ze zouden dus meer ruimte moeten krijgen, maar die is er niet.

De Partij voor de Dieren heeft opgeroepen tot een fokverbod, zodat er niet almaar kalfjes bijkomen, maar dat is er nog niet.