Duurzame wereld zonder armoede is mogelijk. Zelfs als er drie keer zoveel mensen zijn

De planeet te klein voor zoveel mensen? Helemaal niet, beweren onderzoekers. Het ligt er maar net aan hoe je met de aarde omgaat. In een nieuwe studie stellen ze zelfs dat er ruimte is voor nog drie keer zoveel aardbewoners als de huidige 7,5 miljard.

De wetenschappers schrijven in vakblad Global Environmental Change: 'Als we het goed aanpakken kunnen we tegen 2050 drie keer zoveel mensen een goed leven bieden, dat wil zeggen dat ze onderdak hebben, voedsel, hygiëne, gezondheidszorg, onderwijs, moderne technologie en transportmogelijkheden. Tegelijkertijd kunnen (en moeten) we dan onze wereldwijde energieconsumptie met 60 procent terugdringen'.

Goed leven
"Er is een tendens om het goede leven te simplificeren tot een idee van 'meer is beter'. Maar als je dat loslaat, is er een goed leven voor iedereen bereikbaar, terwijl we ons klimaat en onze ecosystemen beschermen", zegt ecologisch econoom Julia Steinberger van de Zwitserse Université de Lausanne.

Wat dat 'goede leven' inhoudt is natuurlijk subjectief, maar als we ons focussen op energiezuinige woningen, goed openbaar vervoer en een plantaardig dieet zijn we volgens de onderzoekers aardig op weg naar 'een goed leven voor zoveel mogelijk mensen'.

Capaciteit
Er is Earth Overshoot Day, de dag ergens in augustus waarop we meer hulpbronnen hebben opgebruikt dan de aarde kan produceren. Ook zijn er studies die stellen dat de planeet niet is toegerust op meer dan 7,5 miljard mensen, maar deze projecties gaan er steeds vanuit dat we doorgaan met het hoge consumptieniveau dat onze moderne leefstijl met zich meebrengt én dat de capaciteit van de planeet een vaststaand gegeven is.

In werkelijkheid kunnen we onze consumptiegewoonten radicaal aanpassen, moderne technologie overal ter wereld toepassen én de wereldwijde ongelijkheid elimineren, zeggen de onderzoekers. Daarbij hoeven we helemaal niet zoveel in te leveren van het dagelijks comfort van het moderne leven.

Energieverbruik
De onderzoekers hebben een model gemaakt dat hoofdzakelijk toewerkt naar een veel lagere energieconsumptie in 2050. De veranderingen die nodig zijn om dan een hele wereldbevolking enerzijds te verlossen van armoede en anderzijds te dwingen om te stoppen met overconsumptie zijn deels hypothetisch van aard, maar niet onmogelijk.

"Onze studie is consistent met de al lang bestaande overtuiging dat de technologische oplossingen al beschikbaar zijn om een afname van de energieconsumptie te ondersteunen richting een duurzaam niveau," zegt milieuwetenschapper Joel Millward-Hopkin van Leeds University. "Wat we daaraan toevoegen is dat de materiële opofferingen die daarvoor nodig zijn veel kleiner zijn dan nu vaak wordt gedacht."

Armoede
Het 'oneindige streven' naar economische groei, tezamen met werkloosheid en ongelijkheid gaan recht tegen milieubewustzijn in, zeggen de auteurs. Het maakt niet uit hoe hard rijke mensen ook proberen hun individuele ecologische voetafdruk in te perken.

We zullen af moeten van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en materialisme in het algemeen, ook voor een betere verdeling van de beschikbare hulpbronnen onder alle mensen. "Het uitroeien van armoede is geen belemmering voor het tegengaan van klimaatverandering, het is eerder het gaat eerder om een streven naar absolute welvaart voor de hele wereld," stelt Narasimha Rao van Yale University.

Bron(nen):   Science Alert