Mannen veroorzaken meer CO2-uitstoot dan vrouwen

We werken allemaal mee aan de opwarming van de aarde, maar mannen net wat meer dan vrouwen. Dat komt vooral omdat ze meer autorijden.

De uitgaven van mannen veroorzaken 16 procent meer uitstoot van broeikasgassen dan die van vrouwen, hoewel ze ongeveer evenveel geld spenderen, blijkt uit een Zweedse studie. Het grootste verschil zit hem in de uitgaven aan benzine en diesel.

Onderzoekers vergeleken alleenstaande mannen en vrouwen in Zweden en concluderen dat voedsel en vakantie goed zijn voor meer dan de helft van alle emissies, zowel bij mannen als vrouwen. Plantaardig voedsel eten in plaats van vlees en zuivel plus de trein nemen op vakantie in plaats van de auto of het vliegtuig bespaart 40 procent aan uitstoot.

Vooral schokkend is dat vakanties goed zijn voor een derde van de totale CO2-uitstoot bij mannen én vrouwen. Een studie uit 2017 wees al uit dat één kind minder nemen, gevolgd door geen auto hebben en niet vliegen de grootste impact hebben als je iets wilt doen tegen klimaatverandering.