Iedere koe is er een teveel, ook een biologische koe

Wie vlees eet draagt in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde. Koeien hebben, vanwege hun voeding, extreem veel water en grond nodig. En ook op andere manieren dragen koeien bij aan de opwarming. Er zijn mensen die denken dat zij wel verantwoord eten, omdat ze biologische koeien opeten. Ze zitten eer naast:  wie denkt dat hij of zij door biologische melk te drinken of biologisch vlees te eten helemaal geen uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor zijn of haar rekening heeft, komt bedrogen uit. Elke koe, op welke wijze ze ook wordt gehoed, is er vanuit louter milieuoogpunt een te veel. Dat is de conclusie van een studie waar De Standaard over schrijft. Troost voor de bio-eters: de koe heeft wel een beter leven en is wel wat schoner op andere punten