Waarom je per direct moet stoppen met het gebruik van plastic tasjes

Plastic tasjes blijken nog slechter voor het milieu dan gedacht. Niet alleen maken ze de plasticsoep groter, ze versnellen ook de opwarming van de aarde. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Hawaii in een nieuwe studie. Als plastic afval wordt blootgesteld aan zonlicht en vergaat komen er broeikasgassen vrij zoals methaan en etheen. Polyethyleen, dat bijvoorbeeld in plastic zakjes zit, bleek de meeste van deze schadelijke stoffen uit te stoten. Opvallende conclusie was dat hoe meer plastic vergaat hoe meer schadelijke broeikasgassen er vrijkomen. Dat komt doordat het oppervlak dat wordt blootgesteld aan de zon groter wordt naar mate het plastic verder uiteen valt en scheuren en barsten begint te vertonen. “Door de tijd heen vergroten dergelijke mankementen het oppervlak dat beschikbaar is voor verdere door zonlicht ingegeven aftakeling en zo neemt de gasproductie versneld toe”, zegt co-auteur Sarah-Jeanne Royer.
Ook plastic dat al in de oceaan drijft, geeft nog broeikasgassen af als de zon er op schijnt. En als de zon het proces eenmaal op gang heeft gebracht, gaat het ook 's nachts door. Als er meer broeikasgassen zoals methaan en etheen in de lucht komen versnelt dat de opwarming van de aarde.  

Bron(nen):   Newsmonkey