De rendieren in Zweden worden plotseling met uitsterven bedreigd

Het droge weer heeft niet alleen het Zweedse land verdord, het trok ook een zware wissel op de rendieren. Als de overheid niets doet, kunnen de dieren uitsterven. Door de bosbranden in het noorden van Scandinavië is het leefgebied van de rendieren kleiner geworden. In Zweden zijn de Sami, de inwoners van Lapland, de enige die de dieren mogen begeleiden. Zij trekken nu aan de bel en willen dat de overheid voedsel voor de 250.000 rendieren regelt. Door de branden en de droogte is daar een groot tekort aan. De Sami hebben de dieren nodig voor hun vlees, gewei en vacht dus ook hun cultuur wordt in zekere zin bedreigd. Volgens deskundigen duurt het dertig jaar voor de regio helemaal is hersteld van deze extreem hete zomer. Zonder hulp zouden er deze winter al een groot aantal dieren overlijden. Bovendien wordt gevreesd dat de jonge dieren te zeer verzwakt zijn om zich te verplaatsen. Maar niet alleen de warme zomers, ook de warme winters vormen een probleem. Normaal valt er sneeuw, maar de laatste jaren regent het steeds vaker. Daardoor ontstaat er een laagje ijs wat het grazen ernstig bemoeilijkt. Ook ruiken de dieren hun voedsel minder goed door het ijs heen. De Zweedse overheid zegt de komende weken met maatregelen te komen om op de lange termijn de rendiersoort te beschermen.

Bron(nen):   Newsmonkey