Ook een oplossing voor stikstofprobleem: "Schrap deel van 160 natuurgebieden"

Klimaat, natuur en milieu
zaterdag, 19 oktober 2019 om 10:11
hh 201413971
Je kunt je best doen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen en zo de natuur te helpen. Je kunt die natuur ook gewoon afschaffen. Dan is het probleem eveneens opgelost. Dat laatste is het controversiële idee van hoogleraar Rudy Rabbinge.
Rabbinge is ook lid van de commissie-Remkes die adviseert over de stikstofcrisis. De commissie durfde het tot nu toe niet te hebben over het terugbrengen van het aantal natuurgebieden in Nederland. Officieel zijn het er 160. De oud-senator voor de PvdA en oud-hoogleraar duurzame ontwikkeling zegt daar nu over dat een aantal van de natuurgebieden die door stikstof worden bedreigd wel erg klein zijn. "Daarvan kun je haast niet volhouden dat het om echte natuurgebieden gaat. Ook zijn in Nederland wel heel veel natuurtypen gedefinieerd die beschermd moeten worden. Het is de vraag of dat niet wat minder kan.’’
Nederland heeft zelf in 2003 een aantal natuurgebieden aangewezen voor het Natura 2000-netwerk en zit nu vast aan Europese regels. Natuurfilosoof Martin Drenthen van de Radboud Universiteit Nijmegen AD