Nederlandse moeders zijn de dupe

Kinderopvang is buitensporig duur in Nederland, zeker nu de toeslag die ouders tot voor kort kregen vervalt. Dit kan oplopen tot een extra uitgave van enkele honderden euro’s per maand voor de hogere inkomens. Ouders vinden steeds vaker dat werken niet meer loont en sommige ouders zien zelfs af van een tweede kind, omdat ze de opvang niet kunnen betalen. Uit een onderzoek van Debat op 2 (KRO en NCRV) in samenwerking met de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK) blijkt dat bijna de helft (47%) overweegt om minder te gaan werken. Een op de zes (17%) overweegt zelfs serieus te stoppen met werken (meestal moeders natuurlijk). En 4% voegt de daad bij het woord. Toch bleek tijdens Debat op 2 maar weer dat er een aantal hardnekkige ideeën over moederschap heersen, die ervoor zorgen dat het met de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland niet best gesteld is. Een moeder klaagt: 'MIJN salaris gaat bijna helemaal op aan kinderopvang', alsof vaders niets hoeven te betalen voor hun kind. Nog ernstiger is het (waan)idee dat de biologische moeder automatisch de beste opvoeder is. Een hoogopgeleide werkende moeder beweert zelfs dat er wetenschappelijke evidentie is dat de baby het liefst bij mama is (liever dan bij papa) en dat dit genetisch/evolutionair bepaald is. Zo hebben moeders langere haren waar baby's zich aan vast kunnen houden. Misschien moeten toekomstige investeringen in het stimuleren van de arbeidsparticipatie van vrouwen zich dan maar richten op de haarlengte van hun man. Maar alle gekheid op een stokje: wat is er daar nu van waar? Nederland lijkt nog steeds doordrongen te zijn van de ideeën over hechting van John Bowlby, die gebaseerd zijn op zijn onderzoek in kindertehuizen na WO II. Hij merkte dat kinderen die zich aan niemand konden hechten allerlei afwijkend gedrag vertoonden: sommigen waren agressief, terwijl anderen zich afzonderden en nergens meer op reageerden. Volgens Bowlby kon een baby zich maar hechten aan één persoon. Dat is de persoon die vanaf de geboorte het meest voor het kind zorgt, meestal de biologische moeder. ‘Zelfs een slechte moeder is beter dan een uithuisplaatsing’, zei Bowlby. Inmiddels weten we dat een kind zich aan meerdere (zij het een beperkt aantal) mensen kan hechten. Dat kan de moeder, maar ook de vader en de pedagogisch medewerker van de kinderopvang zijn. Bij hechting is de kwaliteit van de relatie belangrijker dan de kwantiteit. Ook een kind dat naar een oppas of een kinderdagverblijf gaat, hecht zich meestal het meest aan de ouders. En zelfs als een moeder fulltime voor haar kind zorgt en de vader een drukke baan heeft, hecht het zich soms meer aan de vader dan aan de moeder. Debat op 2 (uitzending gemist)  

Bron(nen):   Debat op 2  Psychologie in begrijpelijke taal    

18 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Guppie1

  Die zin “mijn salaris gaat bijna helemaal op aan de kinderopvang” is hier totaal verkeerd begrepen. Zij bedoelde slechts dat het salaris dat zij (parttime) verdient niet veel hoger is dan wat de kinderopvang kost. Ze werken dus allebei maar als er maar 1 zou werken zouden ze dus ongeveer evenveel te besteden hebben als nu.
  Voor de rest vond ik het een stel domme blatende schapen die misschien hoogopgeleid zijn maar nooit hebben geleerd om na te denken.

  • André Somers

   Het mag zo zijn dat ze dat bedoelde, maar ze vergeet één belangrijk punt. Als ze compleet stopt om voor een kind te zorgen, gaat haar dat in haar latere werkzame leven heel veel kosten. Ze zal veel grotere moeite hebben om weer een (nieuwe) baan te vinden, en heeft waarschijnlijk blijvend een loonachterstand ten opzichte van de vrouw die wel is blijven werken.

   Bovendien geeft werken ook persoonlijk voldoening, en even rust van de gekte in en om het huis.

   (in antwoord op Guppie1)
   • Jannie Ooms

    Ik denk dat werken niet voor iedereen ‘persoonlijke voldoening’ geeft. Tienduizenden vooral laag opgeleiden hebben een geestdodende baan. Als ik even nadenk kan ik heel wat van die banen bedenken. Niks voldoening: ze werken slechts om te overleven.

    Ikzelf heb mijn leven lang gewerkt en had bepaald geen hekel aan mijn werk. Ik had dan ook een leuke baan. Maar stel de vraag eens, bij wijze van extreem voorbeeld, aan de Poolse mannen en vrouwen die in het Limburgse Horst in de champignonpluk werken. Dan helpen die je wel uit de droom dat werken zo’n voldoening geeft.

    (in antwoord op André Somers)
    • nadine_v

     Toch denk ik dat je dat niet voor een ander kunt invullen en niet alleen hogere functies voldoening geven: die geven juist meer stress. Dingen als: er eens helemaal uit zijn, prettige contacten met collega’s, beschikken over je eigen geld, … spelen ook een rol.
     Bovendien geeft dat niet aan waarom de moeders stoppen met werken en de vaders niet. Zoals je zelf aangeeft, geeft de champignonpluk Poolse mannen waarschijnlijk niet meer voldoening dan vrouwen.

     (in antwoord op Jannie Ooms)
  • nadine_v

   Je zou ook kunnen zeggen: ‘als mijn man 2 dagen minder gaat werken, hebben we geen opvang meer nodig en gaat we er financieel niets op achteruit’.

   Deze mevrouw gaf zelf aan dat ze zich gelukkiger voelt en daardoor een betere moeder is als ze werkt. Dus dan besluit je samen: ‘blijf jij maar thuis, ga aan de Prozac en draai de kinderen een armpje uit als het je teveel wordt’.

   (in antwoord op Guppie1)
 2. kletsmajoor

  Dat kinderopvang zo duur is in Nederland komt vooral op het conto van de politiek (m.n. PvdA-staatssecretaris Dijksma). Die zou wel eens even de perfecte kinderopvang organiseren. Het resultaat werd precies wat je altijd krijgt van grote bureacratische organisaties: een starre, overgereguleerde sector waar ondernemerschap en innovatie geen kostendrukkende rol meer kan spelen. Door de kostenexplosie t.g.v. al die regelzucht heerst er permanente onrust omdat de politiek naar (bureaucratische) wegen zoekt om de kosten te drukken.

 3. Genuine_Defector

  Hé, hier is een idee! Neem helemaal geen kind. Heb je ook geen gezeik.

  Kinderen zijn duur. Als je dat financieel niet aankunt, moet je er niet aan beginnen. Of harder en langer werken. Maar niet gaan zeuren dat het onbetaalbaar is. Dat was van tevoren al bekend.

 4. IwanovKapotjeplov

  De eerste zin geeft direkt aan waar de schoen wringt:

  “Kinderopvang is buitensporig duur in Nederland,…”

  Daar zou men als eerste eens heel goed naar moeten kijken, voordat men weer begint te zeuren om meer subsidie (want dat is deze klaagzang natuurlijk indirect: een vraag voor meer subsidie).

  Kinderen zijn duur, dat weet je van tevoren. Niet achteraf zeuren en proberen de rekening zoveel mogelijk bij de maatschappij neer te leggen.

  • Jannie Ooms

   Nederland loopt helemaal achterop in vergelijking met de ons omringende landen. We investeren in dure studies van vrouwen en zien dan met lede ogen aan dat ze stoppen met werken omdat hun salaris nauwelijks opweegt tegen de kosten van de kinderopvang. De investering in de studie is in zo’n geval in het water gegooid geld.

   Ja, het zijn meestal vrouwen die korter gaan werken, of ophouden. Die verdienen nu eenmaal bijna altijd het minst van de twee. Hun inkomen kan dan ook doorgaans beter gemist worden dan het inkomen van de man.

   De maatschappij heeft groot belang bij kinderen. Onze kinderen zorgen er straks voor dat de economie draait en dat kosten van onze verzorging worden betaald

   Het is onhaalbaar, maar gezien het kind-onvriendelijke klimaat in ons landen zouden de vrouwen eigenlijk eens een jaar moeten stoppen met kinderen krijgen. Gewoon, een jaar lang geen baby gekrijs meer. Ik weet zeker dat de politiek dan moord en brand zou schreeuwen en als de gesmeerde bliksem voor betaalde kinderopvang zou zorgen. Dat is gewoonweg een prima lange-termijn investering.

   Geen kinderen betekent letterlijk geen toekomst.

   (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
 5. Edward_II

  Opmerkelijk dat vooral de groep bovenmodaal, met meest 1 of 2 kinderen, klaagt over de kosten van het hebben van kinderen, terwijl modaal en lager er makkelijk vier of vijf nemen en dat blijkbaar financieel makkelijk kunnen beuren. Wat is er mis met dit plaatje?

  • nadine_v

   Als gezinnen met een modaal of lager inkomen ‘makkelijk vier of vijf kinderen nemen’ zou het gemiddelde niet op 1,75 liggen. Zeker niet als je weet dat circa 1 op de 5 mensen geen kinderen heeft.

   (in antwoord op Edward_II)
   • Edward_II

    Er is een omgekeerde lineaire relatie (per leeftijdsgroep) tussen inkomen en kindertal. Voor benedenmodaal is het kindertal ruim 2x van het landelijk gemiddelde.

    (in antwoord op nadine_v)
    • nadine_v

     Hoogopgeleide vrouwen zijn vaker kinderloos. Omdat ze gemiddeld genomen later aan kinderen beginnen, komen er meestal ook minder kinderen. Maar dit zegt het Nationaal Kompas van de RIVM erover: ‘hoogopgeleide vrouwen uit het cohort 1960-1964 kregen gemiddeld 1,63 kinderen en laagopgeleiden uit dit cohort kregen 1,99 kinderen’. Dat is dus toch net iets anders dan ‘meest 4 à 5 kinderen’. bron: http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/geboorte/verschillen-sociaaleconomisch/

     (in antwoord op Edward_II)
     • Edward_II

      Je voorbeeld bevat geen informatie over de normaalcurve of standaarddeviatie. Daarnaast neem je aan dat opleidingsniveau van de vrouw gelijk staat aan het gezinsinkomen en dat vrouwen die nu in de vijftig zijn representatief zouden zijn voor alle vrouwen die nu kinderen hebben.
      Zelfs met deze op zijn minst zeer dubieuze aannames zou, bij een normale curve, een gemiddelde van 2 kinderen betekenen dat zo’n 15% van de laagopgeleide vrouwen 4 of meer kinderen heeft. Dat is 1 op de 7 vrouwen in die groep, oftewel redelijk normaal.

      (in antwoord op nadine_v)
     • nadine_v

      Ik noem cijfers met een bron. Heb jij die ook?
      Ik heb geen officiële cijfers kunnen vinden over een vermeende relatie tussen inkomen en kindertal. Vandaar dat ik alleen iets kan zeggen over de relatie opleiding en kindertal.
      Vrouwen die nu in de vijftig zijn, zijn niet representatief voor alle vrouwen die nu kinderen hebben. Vrouwen die nu in de vijftig zijn, hebben gemiddeld genomen meer kinderen dan jongere vrouwen.

      (in antwoord op Edward_II)
 6. IwanovKapotjeplov

  Waar ik wel van achterover viel: de mevrouw die geinterviewd werd gaf aan wel nog lekker op wintersport te kunnen. Ja zeg: de staat (= belastingbetaler) moet dus kinderopvang blijven subsidieren, want anders kunnen we niet meer op wintersport. Dit geeft aan dat er nog veel te veel met subsidie wordt gestrooid. Als je op wintersport kan gaan, kun je ook zelf de kinderopvang betalen.

  • Jannie Ooms

   Ik had gehoopt op een inhoudelijke reactie, maar u blijf lustig op hetzelfde aambeeld hameren…

   (in antwoord op IwanovKapotjeplov)
   • IwanovKapotjeplov

    Is er dan 1 woord in mijn statement niet waar? Leg maar eens aan een bijstandsmoeder uit waarom ze 21% BTW moet gaan betalen om zo de middeninkomens genoeg kinderopvangsusidie te kunnen geven, waardoor ze nog op wintersport kunnen blijven gaan?

    We hebben een mondiale financiële crisis, die nog wel jaren zal bljiven duren. Er zijn veel teveel schulden aangegaan door overheden en burgers, en die moeten eerst afgebouwd worden. Dat gaat gepaard met krimp, daar is geen ontkomen aan. Deleveraging noemt men dat.

    Iedereen zal moeten inkrimpen. De overheid en de burgers. Minder overheidsuitgaves leidt nu eenmaal tot minder susidies. Ook hier zie je weer het NIMBY principe overal opduiken: korten op subsidie is ok, maar gaarne niet bij mij. Zo werkt het natuurlijk niet. Helaas zijn er tegenwoordig zoveel subsidies en steunpotjes van de overheid, dat elke bezuiniging tot gemor leidt omdat er altijd wel ergens iemand last van heeft.

    Uiteindelijk zul je de krimp moeten verdelen, en heeft iedereen er last van. Hogere BTW, vermindering hypotheekrenteaftrek, kortere WW en ga zo maar door. Dan kun je het niet de kinderopvang buiten schot te laten.

    Eigenlijk zou iedereen eens moeten beseffen dat op macro schaal gratis niet bestaat. “Gratis kinderopvang” wordt wel eens geroepen, maar dat bestaat helemaal niet: “Gratis” wil op macro schaal alleen maar zeggen dat anderen dan de gebruiker de rekening moeten betalen. Maar die anderen hebben het nu ook heel erg zwaar met hun onderwater hypotheek en stijgende lasten.

    Kortom: het geld is gewoon op.

    (in antwoord op Jannie Ooms)

Reacties niet toegestaan