Laat schoolkeuze vooral vrij

Het is een schijnoplossing, het besluit van de gemeente Nijmegen om ouders het recht te ontnemen naar eigen inzicht een school te zoeken voor hun kinderen. De gevolgen zullen zelfs rampzalig zijn, want ouders zullen overwegen uit Nijmegen te verhuizen, en zullen in ieder geval drie keer nadenken voordat ze in Nijmegen gaan wonen. Dat schrijft Sjak Rutten op de opiniepagina van de Volkskrant. Rutten deed eerder onderzoek naar het spreidingsbeleid in Nederland en de Verenigde Staten. Hij voorspelt dat de segregatie tussen witte en zwarte wijken door het nieuwe beleid zal toenemen.
Nijmegen wil met de nieuwe aanpak de segregatie tussen witte en zwarte scholen tegengaan. Maar de ervaring uit de Verenigde Staten leert dat de gedwongen toewijzing van scholen eerder segregatie in de hand werkt, omdat gezinnen uit de middenklasse op langere termijn zwarte wijken helemaal gaan mijden.
Ook op korte termijn zal het beleid niet werken. Een van de oorzaken daarvan is dat er nauwelijks blanke kinderen wonen in de gemengde wijken waar zwarte scholen staan. Deze wijken zijn wel gemengd, maar het autochtone deel van de bevolking bestaat hoofdzakelijk uit jongeren, ouderen en gezinnen zonder kinderen. Een andere reden waarom de aanpak al snel zal stuklopen, is dat ouders de gedwongen schoolkeuze zullen aanvechten met een beroep op de vrijheid van schoolkeuze. Nijmegen kan zich gaan voorbereiden op een reeks rechtszaken.
Gemeentes zullen moeten accepteren dat er maar beperkte mogelijkheden zijn om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dat is niet zo heel erg. Veel belangrijker is goed onderwijs, daar moet de aandacht zich op richten.

Bron(nen):   de Volkskrant