20 procent kans op economische ramp

De kans dat de koersval op de beurzen een nog veel grotere crisis inluidt, is twintig procent , stelt Robert J. Barro, hoogleraar economie aan Harvard in The Wall Street Journal. Barro baseert zijn inschatting op een studie naar het verband tussen een depressie en dalende beurskoersen, waarbij hij gegevens uit 34 landen vergeleek.
Het goede nieuws? De kans dat de huidige malaise niet uitloopt op een depressie (waarbij het bruto binnenlands product en de consumptie) met tien procent of meer afnemen, is tachtig procent. Dat zal dan volgens Barro eerder zijn ondanks dan dankzij de ingrepen van Barack Obama, want veel overheidsingrijpen leidt alleen maar tot meer ellende.
In ieder geval bleken instortende beurzen steeds goede voorspellers van economisch ontij. De econoom Paul Samuelson merkte in 1966 op dat de beurs negen van de laatste vijf recessies heeft voorzien. Een doordenkertje dat de slimmeriken onder u onmiddellijk zullen opnemen in hun lijstje met favoriete citaten.
Bron(nen):   The Wall Street Journal