Alan Greenspan bijt van zich af

De hoofdschuldige van de kredietcrisis, die op de Amerikaanse huizenmarkt begon, is Alan Greenspan, die veel te lang aan een beleid van lage rente – ‘easy money’ – heeft vastgehouden. 
In oktober leek Greenspan die lezing te bevestigen, toen hij tijdens een parlementaire hoorzitting verklaarde in ‘shocked disbelief’ te verkeren waarom er dit keer niet op het eigenbelang van Wall Street kon worden vertrouwd om zichzelf te reguleren. 
Dat werd toen allerwegen als een mea culpa beschouwd, waarbij de man op zijn oude dag van zijn geloof in vrije markten zou zijn gevallen. Maar zo gemakkelijk geeft Greenspan, onder wiens leiding de Amerikaanse economie een bijna onafgebroken groei doormaakte, zich niet gewonnen. 
In de Wall Street Journal van vandaag verdedigt hij zich in een technisch betoog dat waarschijnlijk slechts voor de monetaire fijnproevers te volgen is. De crisis op de Amerikaanse huizenmarkt is niet de schuld van de Fed, en de huidige crisis heeft diepere, mondiale oorzaken. 
Het klinkt als een alibi, maar het is ook bemoedigend dat Greenspan niet vol berouw in een hoekje is gaan zitten. Ook zijn critici zijn erbij gebaat dat hij hen van repliek dient.

Bron(nen):   The Wall Street Journal