Amerika niet langer supermacht

De Christian Science Monitor vat in een trefzeker en doordacht commentaar de nieuwe positie van de VS samen. 
"General Electric en Berkshire Hathaway, twee Amerikaanse economische iconen, verloren in maart de triple A-status, de hoogste status van kredietwaardigheid. En China riep in diezelfde maand om een nieuwe wereldmunt, omdat het vertrouwen in de dollar te zeer is afgenomen. Die twee gebeurtenissen staan model voor de pijlsnelle wijze waarop de triple A-status van de Verenigde Staten zelf teloor gaat. De constatering van president Obama dat de oorlog in Afghanistan niet te winnen valt hoort ook in dat rijtje. En het feit dat kernmacht Pakistan, waarschijnlijk de gevaarlijkste plaats op aarde, uit elkaar valt, ondanks massale Amerikaanse steun. En dat, als er een winnaar is van de oorlog in Irak, dat Iran is en niet de VS. De regering-Bush heeft met martelingen, Abu Graib en Irak bovendien ook de vermeende morele superioriteit van de VS zwaar beschadigd. Economisch, moreel en militair krijgen we slaag. De economische ravage staat het ook niet langer toe om dure oorlogen te bijven voeren. Want, zoals de militaire commentator Su Tzu al 2500 jaar geleden zei: "Als de legers de wereld in trekken, raakt thuis de schatkist leeg." We hebben het geld niet meer om de democratie te verbreiden, zoals Bush vergeefs heeft geprobeerd. En zeer grote delen van de wereld, waaronder de Arabische wereld, Rusland en China, blijken ook niet geïnteresseerd in ons democratische model. We moeten ophouden met niet-realistische kruistochten en niet langer proberen te bereiken dat 'ze' gaan worden als 'wij'. Het duurde minstens tien jaar voor Amerika zijn morele superioriteit hervond na Vietnam. Het zal nog langer duren er nu weer bovenop te komen."

Bron(nen):   Christian Science Moniroe