Het gevaarlijke ongelijk van Al Gore

De opwarming van de aarde is maar al te reëel, maar dat zijn de oplossingen van Al Gore en zijn miljoenen aanhangers niet, schrijft wetenschapper Bjorn Lomborg in een grondig betoog in Esquire.
Sterker: de aanpak van Gore (en in diens kielzog de halve wereld, onder wie vrijwel alle Nederlandse en Europese politici) is niet alleen onjuist, maar gevaarlijk zegt de hoogleraar aan de  Copenhagen Business School en auteur van  boeken over het milieu. "Hier is de waarheid: er zijn betere, effectievere wegen om de opwarming te voorkomen, dan de kruistocht tegen CO2 uitstoot. De echte oplossingen hebben zelfs niet veel te doen  met CO2 uitstoot.'
"We zullen er niet in slagen fossiele brandstof zo duur te maken dat deze onaantrekkelijk wordt. Je kunt dus beter je middelen inzetten om nieuwe, schone technologie binnen bereik te halen." Het probleem serieus nemen, is het devies van Lomborg, maar over de aanpak blijven nadenken en niet blind achter de verlosser aanlopen.
Zelfs ondanks de crisis gaan we heel veel geld uitgeven aan het terugdringen van CO2. Als we dat niet doen, dan vernietigen we de aarde, dus terugdringing van C)2 is misschien wel de grootste morele verplichting die mensen ooit hebben gehad, is de politieke teneur van het moment. Als we niet snel handelen en ten koste van alles, dan zal het te laat zijn. We hebben hooguit nog een paar jaar om de aarde te redden.
En zo gaan we een plan uitvoeren dat veel en veel te duur is en niets gaat opleveren.

Als je, zoals de Gore-school, ook de honger in de wereld in stelling brengt om de strijd tegen CO2 uitstoot te rechtvaardigen, dan zet je je middelen inefficient in. Voor iedere Derde Wereld-dode die je  redt door CO2 emmissies te verminderen, kun je er 36.000 redden door de malariamug te bestrijden. Minder sexy, veel nuttiger.

Bron(nen):   Esquire