Obama’s diplomatie zal falen in Iran

Een glasheldere analyse van Edward Luttwak in The Wall Street Journal, waarin hij uitlegt waarom de Amerikaanse verzoeningsgebaren richting Iran niks zullen uithalen. 
President Obama had gelijk met zijn kritiek op Bush, die hij verweet een inconsistent beleid te voeren door Iran tot de 'As van het Kwaad' te rekenen, en tegelijk Iraanse steun te zoeken voor de aanpak van de Taliban en het beteugelen van Moqtada al Sadr, de sji'ietische stokebrand in Irak. 
Obama vergat er alleen bij te vertellen dat deze inconsistentie gedeeltelijk succesvol was (zo steunde Iran in 2001 de komst van de Afghaanse nieuwe leider Karzai).  Gedeeltelijk succesvol, want het Iraanse nucleaire programma kon ook Bush niet keren, al stopte het tijdelijk in 2003, omdat de ayatollahs toen bang waren hetzelfde lot te ondergaan als Saddam in buurland Irak. 
Obama had zich ook niet hoeven verontschuldigen voor de CIA-medewerking aan de coup tegen Mossadeq in 1953. Mossadeq was toen al bezig zich in eigen land boven de wet te plaatsen en zocht uiteindelijk redding in een huis van een Amerikaanse hulporganisatie. 
De reden dat Obama's handreikingen op niks zullen uitlopen is heel simpel. Het Iraanse regiem heeft het anti-Amerikanisme nodig om te overleven. Vandaar Ahmadinejad. Zolang dat niet verandert, zal Amerika zijn tanden op Teheran stukbijten. Volgens Luttwak zal Obama terugvallen op hetzelfde soort sanctiepolitiek dat onder Bush ook al is geprobeerd.

Bron(nen):   The Wall Street Journal