Obama moet ophouden met zijn Nice Guy Act

Bij zijn entree beloofde president Obama dat hij in de buitenlandse politiek een andere toon wilde aanslaan, eentje van respect en diplomatie. Met andere woorden: weg met de boeren uit Texas, hier kwamen de fijn besnaarde types die het hogere diplomatieke handwerk beheersten. 
Der Spiegel is daar niet echt van onder de indruk. En schrijft: het staatsbezoek aan China heeft aangetoond dat de methode-Obama niet werkt. Obama noemt zichzelf de 'first Pacific president,' maar keerde desondanks met lege handen terug van het bezoek aan zijn Aziatische vrienden. 
Obama beloofde naar anderen te willen luisteren en respect te betonen, maar zegt Der Spiegel, dat gaat over emoties en niet emoties, maar belangen regeren de wereld. 
Op het gebied van milieumaatregelen, monetaire zaken, sancties tegen Iran en mensenrechten heeft de president op zijn trip naar China niets binnengehaald. Obama heeft in Azie niet zijn gezicht verloten, maar wel een deel van zijn statuur. 
Sommige van zijn buitenlandse adviseurs zien deze ontwikkeling met angst en beven aan, en vrezen niet zozeer een vergelijking met zijn voorganger George W. Bush, maar met de grote humanist Jimmy Carter - een softe president die zijn weerga niet kende. 
En die na 4 jaar - in 1981 - dan ook niet werd herkozen.

Bron(nen):   Der Spiegel