Amerika is van de kook

Peggy Noonan is een bijzondere columnist bij The Wall Street Journal. Je zou haar naast een helder verstand ook een zeker instinct kunnen toeschrijven, waarmee ze goed aanvoelt hoe Amerika er voor staat. Omdat instinct onder intellectueleen een nogal zeldzame eigenschap is, is er dus alle reden haar werk nauwlettend te volgen.
Vandaag laat Noonan zich van haar meest sombere kant zien. Amerika is bezig zichzelf te verliezen, zo betoogt ze. Twee eeuwen lang waren mensen er rotsvast van overtuigd dat hun kinderen het beter zouden hebben dan zijzelf. Betere baan, betere opleiding, beter huis, beter salaris; iedereen spande zich in en de vooruitgang lag in het verschiet. 
Maar sinds de crash van 2008 is dat veranderd. Pessimisme was een onbekend iets in het dna van de doorsnee Ameikaan, maar dat is niet langer het geval. De toekomst schept niet langer vertrouwen, maar eerder een zekere afkeer en het feit dat hele groepen babyboomers nu het land verlaten om zich elders - in Europa bijvoorbeeld - te vestigen, is volgens Noonan ongekend.
Wat ook niet helpt is dat mensen in de politiek en de media weinig feeling hebben met de gewone man. De lasten van de doorsnee Amerikaan en zijn zorgen worden door de elite niet op waarde geschat - een kostbare misrekening. 
Amerika wordt steeds machtelozer en ook steeds pessimistischer - een lugubere combinatie.

Bron(nen):   The Wall Street Journal