Obama door de ogen van Alexis de Toqueville

Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) behoort tot de grote politieke filosofen en is behalve om zijn boek over Amerika ('Over de Democratie in Amerika') ook vermaard om zijn terugblik op de Franse Revolutie ('Het Ancien Régime en de Revolutie'). In deze laatste studie probeert hij te doorgronden hoe het oude Franse koninkrijk zo vermolmd kon zijn dat het ineenzakte en geen weerstand wist te bieden aan de revolutionaire geest die al het oude zou vernietigen.
Vandaag velt Nile Gardiner in The Daily Telegraph een keihard oordeel over Barack Obama. Alleen al de vraag hoe De Tocqueville het 'Ancien Régime' van Obama zou beoordelen is dodelijk. 
In zekere zin is dit een rare vergelijking, want de Franse koningen waren al lang aan de macht toen de Revolutie zich aandiende, terwijl de huidige Amerikaanse president nog nauwelijks is ingewerkt. Maar het gaat Gardiner om iets anders. Om de arrogantie van een president die weinig feeling heeft met de geestesgesteldheid van zijn bevolking. 
Allereerst is de trip van Michelle naar Marbella een kostbare fout. Miljoenen Amerikanen zonder baan zijn teruggeworpen op zichzelf en dan is die hele vip-vertoning aan de Spaanse zuidkust volstrekt ongepast. Zoiets straalt overschilligheid uit.
Maar nog erger: Obama heeft geen rapport met de wezenlijke geestesgesteldheid van de Amerikaan: een beperkte overheid dient ruim baan te geven aan ondernemerschap en in volle vrijheid moeten mensen hun vleugels kunnen uitslaan; dat is het dna van de bevolking - al 250 jaar - en dat heeft Amerika rijk en machtig gemaakt. 
De big government-politiek van Obama gaat hier recht tegenin. Er is als het ware een medicijn bedacht waar de patiënt allergisch voor is -  en het is geen wonder dat de weerstand her en der revolutionaire vormen aanneemt.

Bron(nen):   The Daily Telegraph