Schop economen van hun troon

Hoogste tijd om enige intellectuele hierarchie aan de te brengen in de wereld van de wetenschap en als dat gebeurt, is helaas geen toppositie voor economen weggelegd. 
Het veelvuldige gebruik van modellen, grafieken en andere gewichtige zaken kan immers niet verbloemen dat economie en wetenschap maar weinig met elkaar hebben te maken. Laten we economen daarom met veel meer scepsis tegemoet treden, schrijft Gideon Rachman vandaag in de Financial Times. We moeten de ijdelheid van deze beroepsgroep echt te lijf.
Toen de afgelopen jaren de welvaart alleen maar toenam, steeg ook het aanzien van economen - zij wezen als het ware de weg naar rijkdom en voorspoed. Maar nu het tijd is voor economen van hun voetstuk te komen, zijn ze daartoe maar zelden bereid.
Nee, ze roepen eerder dat we moeten zoeken naar nieuwe paradigma's - zodat hun oude mislukte voorspellingen over de toekomst kunnen worden vervangen door nieuwe voorspellingen. Alsof ergens - goed weggestopt - wetmatigheden zijn te vinden die ons vertellen hoe mensen zich later zullen gedragen.
Laat economen liever links liggen, betoogt Rachman. En als u toch naar ze luistert, bedenk dan dat ze pseudo-wetenschap bedrijven.

Bron(nen):   Financial Times