De rijken zijn bang en boos

Er gaat een rilling door de rijkste klasse van Amerika, beweert columnist Paul Krugman.
Aan de onderkant van de samenleving heb je grote drama's: mensen die hun werk, inkomen en huis kwijtraakten - met de kans dat ze niet meer aan de slag komen en dat betekent in de VS: langdurige bittere armoe.
Maar, zegt Krugman, daar vind je nog niet eens de grootste woede om de huidige omstandigheden. Het is juist helemaal bovenin, bij de allerrijksten, dat ze bijkans gek worden van de nieuwe economische omstandigheden. Waarbij beurskoersen weleens gek deden en bonussen iets minder dik werden.
Daarom is de alertheid bij de rijksten groot om te voorkomen dat ze meer belasting moeten gaan betalen. En reken erop dat ze goed weten hoe ze hun invloed bij politici moeten aanwenden om aan het langste end te trekken. 
Rijke mensen weten feilloos hoe ze hun zin moeten krijgen - daar kunt u echt nog veel van leren.

 

Bron(nen):   The New York Times