Nieren zijn te koop, draagmoeders te huur.

"Nieren zijn te koop, draagmoeders te huur. Eicellen en sperma worden online verhandeld", schrijven Ingrid Geesink en Chantal Steegers van  het Rathenau Instituut in het Financieele Dagblad, Zij pleiten er voor dat we in Nederland ook ophouden te doen alsof er geen markt is voor delen van je lichaam.
"Bloed, bot en voorhuid zijn basismateriaal. Wereldwijd wordt steeds vaker geld verdiend aan lichaamsmateriaal. Het Nederlandse donatiestelsel is gebaseerd op altruïsme. Donoren mogen niet worden betaald. Daarom is debat nodig over de marktwaarde van lichaamsmateriaal.
Wat wel en niet mag en kan, verschilt per land. In de VS is commercieel draagmoederschap toegestaan, in Spanje mag een eiceldonor betaald worden, in Pakistan is het verkopen van een eigen nier, hoewel bij wet verboden, in de praktijk gangbaar. Wie internationaal kijkt, ziet dus een levendige markt in lichaamsmateriaal. Een markt waarop ook Nederlanders actief zijn, vooral als klant.
Donoren die weten waar Abraham de mosterd haalt, komen steeds meer in verleiding om hun materiaal illegaal te verkopen (zoals tientallen serieuze advertenties ‘Nier te koop’ op Nederlandse websites hebben bewezen).

Donoren serieus nemen, hen informeren én hen, al dan niet materieel, belonen lijkt ons de beste strategie om het Nederlandse donatiestelsel houdbaar te maken.

Laten we de lichaamsmarkt daarom zorgvuldig inrichten, om veiligheid en rechtvaardigheid te waarborgen. Blijven we erbij dat de donor niets krijgt, dan ontstaat het risico dat de donor uiteindelijk ook niets meer geeft."

Bron(nen):   Financieele Dagblad (betaald)