Zelfs volgens kapitalistenblad Forbes dreigt er wereldwijd een klassenoorlog

Forbes, de spreekbuis van de Have's, ziet in de opstand in de Engelse steden een symptoom van een spanning die zich al een generatie opbouwt. Eerst in de rijke landen en in toenemende mate ook in landen als China, India en Brazili: een strijd tussen hen die hebben, en hen die veel minder hebben.
De kloof tussen die groepen groeit door de globalisering, meent Forbes. En die spanning kan de wortels van het kapitalisme zelf aantasten.
Lees de analyse: hij komt uit onverdachte bron

Bron(nen):   Forbes