Is Occupy Wall Street anti-joods?

Een van de drijvende krachten achter Occypy Wall Street is Kalle Lasn, een Canadese schrijver, journalist en ondernemer (Adbuster).
Van hem staat vast dat hij een wantrouwen heeft tegen joden. En dat hij denkt dat joden steken achter de deplorabele staat van de VS en de wereld. Volgens hem zitten de neoconservatieven achter de slechte toestand van de VS. Hij meent dat er 50 leidende neocons zijn. En volgens hem zijn daarvan 26 joden.
Het is een typisch klimaat voor vreemdelingenhaat: tegenslag, onzekerheid, angst.