De revolte van de massa

Opinie
door Admin
donderdag, 03 september 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Wat is er aan de hand als zelfs in Japan kiezers de partij naar huis sturen die 54 jaar de macht heeft gehad? Daniel Henninger vraagt het zich af in The Walll Street Journal en komt met een interessante analyse. Karl Marx beschreef de eenvoudigen van geest ooit als het lompenproletariaat en het lijkt wel, zo schrijft Henninger, of het lompenproletariaat nu wil afrekenen met de lompenbureaucraten. De verkiezingen in Japan, maar ook regionale verkiezingen in Duitsland (tegen Merkel) zijn tekenend. En in november mag bij tussenverkiezingen serieus rekening worden gehouden met verlies voor de Democraten in Amerika. Zijn er trends aan te wijzen naar links of naar rechts? Nee, vindt Henninger, de trend is dat wordt afgerekend met degenen die de macht uitoefenen. In de VS betekende dat: na Bush nu Obama, maar in Groot-Brittannië zie je het omgekeerde: Brown wordt dadelijk weggevaagd ten gunste van de conservatieven. En nog een trend: overal waar regeringen terugtreden, laten ze hun opvolgens met een enorme schuldenlast zitten. In de VS steeg de staatsschuld (t.o.v. het bruto nationaal product) van 55 naar 87 procent, in Groot-Brittannië van 45 naar 75 procent, in Frankrijk van 66 naar 86 procent, in Duitsland van 60 naar 78 procent, en ga zo maar door. Met andere woorden: het lompenproletariaat werkt en de lompenbureaucraten maken het geld op. Dat kan niet goed gaan, beweert Henninger. Mensen komen hiertegen in het geweer. Hij noemt het de revolte van de massa.