Rechts is dom

Opinie
door Admin
vrijdag, 11 juni 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Je zou denken dat de Republikeinen in de VS nu wel kunnen oogsten: de populariteit van president Obama holt achteruit en bij de aanstaande parlementsverkiezingen in november valt er alles te winnen. Maar wat is het grote euvel, waar The Economist terecht de vinger op legt? Dat zijn de armzalige ideeën waar rechts zich van bedient. Gedurende vele jaren kon rechts in Amerika steunen op goede conservatieve ideeën die blijk gaven van de nodige denkkracht en van ideologisch vernuft. Mensen met dergelijke ideeën bestaan nog steeds maar ze lijken onder de voet gelopen door hysterische brulapen. Door intolerante, wapendragende, immigranten hatende rednecks die iedere samenwerking met Democraten als blasfemie ervaren. In deze kringen vaart men blind op de hysterische geluiden die via internet worden verspreid en waar een complot nooit ver weg is. Extremisme zet de toon en zelfs redelijke Republikeinen moeten nu wel extreme taal uitslaan om hun zetel veilig te stellen. Ideologisch gezien beperken de Republikeinen zich steeds meer tot de partij die tegen alles NEE zegt. Rechts is een reuachtige protestbeweging geworden en verzuimt op een schromelijke manier om ideologisch goed beslagen ten ijs te komen.
Rechts is in Amerika langzamerhand net zo dom geworden als ze lijkt.
Bron(nen): The Economist