Ichimoku grafieken: hoe werkt deze tactiek?

Online handelen is tegenwoordig niet meer weg te denken. De aantrekking van de financiële markten vertaalt zich naar ongekende handelsvolumes, extreem liquide markten en snelle prijsontwikkelingen. Om in deze altijd veranderende markten te navigeren maken veel beleggers gebruik van technische analyse. 

Technische analyses omvatten de bestudering van chart- en prijs patronen. Aan de hand van identificatie van patronen in de prijs van een bewuste markt of instrument trachten beleggers de toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Beleggers maken hiertoe gebruik van indicatoren zoals bijvoorbeeld de ichimoku cloud/ichimoku kinko hyo. Ichimoku is inmiddels de meest gebruikte indicator in Japanse trading rooms. Maar wat is dit dan precies?

Om goed uit te kunnen leggen wat de Ichimoku indicator is, is het eerst tijd voor een stukje geschiedenis. De Ichimoku indicator is in de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Japanse journalist Goichi Hosada. Hij heeft vervolgens ruim dertig jaar lang gespendeerd aan het perfectioneren van de Ichimoku indicator. In 1960 werd deze geïntroduceerd bij het grote publiek. Maar wat maakt deze indicator dan zo speciaal?

Ichimoku vs. andere indicatoren

Ichimoku Kinko Hyo (de volledige naam) betekent zoiets als “grafiek equilibrium in één oogopslag” of “momentopname van de balans”. Met slechts één blik op de grafiek kunnen beleggers veel verschillende soorten informatie verzamelen. De Ichimoku grafiek biedt dan ook meer informatie dan een gewone kaarsgrafiek. Wat de Ichimoku Cloud onderscheidt van andere grafieken en indicatoren is dat het ook een projectie geeft van toekomstige steun- en weerstandsniveaus en niet alleen van de huidige niveaus.

Daarnaast is het grote verschil tussen moving averages en de Ichimoku Cloud dat de lijnen uit de Cloud worden geplot door steeds het middelpunt van de highs en lows te pakken, in plaats van de open en close van een bepaalde periode. Maar hoe ziet zo’n grafiek er dan uit?

Hoe ziet een Ichimoku chart eruit?

De Ichimoku Cloud indicator bestaat uit vijf lijnen, ook wel “plots” genoemd:

De eerste lijn is de conversielijn, de Tenkan-sen. Deze lijn geeft de high voor negen periodes plus de low voor negen periodes weer, gedeeld door twee. Dit is dus het middelpunt van het negendaagse high-low gebied. Dat betekent dat de lijn net geen twee weken bestrijkt.

De tweede lijn kan gezien worden als de basislijn en heet Kijun-sen. Deze lijn is het middelpunt van het 26-daagse high-low gebied.

De derde lijn is bekend als de leidende span A, ook wel Senkou Span A. Het is de conversielijn plus de basislijn, gedeeld door twee. De leidende span A geeft het middelpunt tussen de twee lijnen aan en vormt de bovenste van de twee grenzen van de Cloud.

De vierde lijn is bekend als de leidende span B, ook wel Senkou Span B. Deze lijn is de high voor 52 periodes plus de low voor 52 periodes, gedeeld door twee. Deze lijn geeft dus het gemiddelde weer voor een periode van 52 weken. Deze lijn vormt de onderste grens van de Cloud.

De laatste lijn is de Chikou Span, ook wel bekend als de “lagging span” en geeft de sluitingsniveaus weer van 26 periodes terug.

Met al deze lijnen wordt het dus voor de belegger makkelijker om een goede beleggingskeuze te maken, gebaseerd op zowel verleden- als toekomstperspectieven.

Om dit artikel dus even kort samen te vatten, de Ichimoku indicator is in de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Japanse journalist Goichi Hosada. In 1960 werd het geïntroduceerd bij het grote publiek. Ichimoku Kinko Hyo (de volledige naam) betekent zoiets als “grafiek equilibrium in één oogopslag” of “momentopname van de balans”. Met slechts één blik op de grafiek kunnen beleggers veel verschillende soorten informatie verzamelen. Wat de Ichimoku Cloud onderscheidt van andere grafieken en indicatoren is dat het ook een projectie geeft van toekomstige steun- en weerstandsniveaus en niet alleen van de huidige niveaus.