Teleurstelling over nieuw Cuba-beleid VS

Buitenland-deskundigen hebben teleurgesteld gereageerd op de beperkte versoepeling van de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Met de versoepeling lost de Amerikaanse president Barack Obama een verkiezingsbelofte in, maar veel waarnemers wijzen erop dat Obama terugschrikt voor een radicale koerswijziging, zo schrijft Der Spiegel.
Het wordt als verwonderlijk beschouwd dat Obama wel aanstuurt  op onderhandelingen met Syrië, Iran en Noord-Korea, maar contacten met Cuba afhoudt. Ook wordt erop gewezen dat het Witte Huis niet of nauwelijks rept over schendingen van de mensenrechten in landen als China, Afghanistan en Saudi-Arabië. Het enige land dat met dit Cuba-beleid nog geïsoleerd wordt,zegt een van de waarnemers, zijn de Verenigde Staten zelf, aangezien vrijwel alle andere Westerse landen hun contacten met het communistische bewind hebben hervat.
De deur naar Cuba gaat slechts op een kier, schrijft The New York Times. De krant spreekt niettemin van de belangrijkste wijziging in het Amerikaanse Cuba-beleid in tientallen jaren.
Niet tevreden – het kan nauwelijks verbazing wekken – is de zieke Cubaanse ex-president Fidel Castro, die in de partijkrant Granma een column heeft onder de kop ‘overpijnzingen van Fidel’. Castro: "Geen woord over het handelsembargo. Dat is de vrome term voor wat in werkelijkheid een maatregel van volkerenmoord is."

Bron(nen):   Der Spiegel  The New York Times  Granma