Legerimam: CDA koerst aan op botsing met kabinet

De discussie over de benoeming van Ali Eddaoudi tot imam in het Nederlandse leger lijkt uit te lopen op een confrontatie tussen het kabinet en de Tweede Kamer, nu het CDA vasthoudt aan zijn verzet tegen de benoeming. CDA-Kamerlid Raymond Knops zegt vandaag in Trouw dat hij zijn fractie zal adviseren tegen de benoeming te stemmen. Dat is slechts nieuws voor staatssecretaris Jack de Vries, eveneens van het CDA, die juist heeft besloten aan de benoeming van te houden.
"Deze imam kan geen plek krijgen," aldus Knops, die onder meer herinnert aan de uitspraak van Eddaoudi dat christenen verwikkeld zijn in een oorlog met de islam. "Hij zag Bin Laden als een bevrijder. Door zijn optreden is er geen vertrouwensbasis." Dat de omstreden Imam afstand heeft genomen van sommige van zijn uitspraken in het verleden maakt weinig indruk. "Om het simpel te zeggen: een VVD'er kan wel bij de SP solliciteren, maar dan wordt ie ook niet aangenomen."
In zijn commentaar kiest Trouw ondubbelzinnig partij voor staatssecretaris Jack de Vries, die wordt geprezen als een verdediger van het recht op vrije meningsuiting. "Het is zorgwekkend dat Kamerleden louter op basis van losse, uit hun verband gerukte, citaten tot het oordeel zijn gekomen dat Eddaoudi ongeschikt is voor de functie in de openbare dienst. Daarmee oordelen zij lichtvaardig over het lot van een burger en beknotten zij feitelijk de uitingsvrijheid. Dat kan niet in een rechtsstaat."
In dat commentaar wordt tegenstanders van de benoeming ook verweten de PVV in de kaart te spelen. Knops verwerpt dat verwijt: "Als een aalmoezenier of een predikant dergelijke uitspraken had gedaan, had hij van ons ook moeten vertrekken. Ik laat mij niet in de hoek zetten dat wij tegen de islam zouden zijn."

 

Bron(nen):   Trouw  Trouw