Nieuwe Amerikaanse ‘warlord’ in Afghanistan

Het Pentagon maakte gisteren bekend dat de Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, generaal David McKiernan, vervangen wordt door generaal Stan McChrystal. In de Amerikaanse media stromen de reacties op de vervanging binnen en wordt driftig verhaald over de kwaliteiten van de nieuwe opperbevelhebber.
Eerst de reden voor het ontslag van McKiernan. Hij was pas elf maanden in dienst, maar de regering-Obama vindt dat bij een nieuwe strategie een nieuwe topgeneraal hoort. Het ontslag van McKiernan is desondanks een opmerkelijke stap, want het is voor het eerst sinds 1951 dat een opperbevelhebber vroegtijdig tijdens een oorlog het veld moet ruimen. McKiernan, die in 2003 de grondtroepen aanstuurde tijdens de invasie van Irak, heeft met succes aangedrongen op meer troepen voor de oorlog in Afghanistan, maar zou te voorzichtig zijn in het contact leggen met krijgsheren en gematigde Taliban.  
Binnen het Amerikaanse leger is met gemengde gevoelens gereageeerd op het ontslag van McKiernan. Een senior official zegt in The Washington Post dat hij het 'met te weinig middelen beter deed dan je mocht verwachten'. Analist Michael O'Hanlon van denktank Brookings begrijpt de beslissing van defensieminister Robert Gates wel. "Ik denk dat McKiernan z'n werk goed deed, maar ik denk dat ze iemand zoeken die z'n werk uitstekend doet."
Die man moet generaal Stan McChrystal zijn. De nieuwe opperbevelhebber leverde de laatste jaren goed werk in Irak en was beslissend voor het arresteren van Saddam Hussein en het doden van Abu Al-Zarqawi, de leider van Al Qaeda in Irak. In Afghanistan moet hij zich meer gaan richten op het beschermen van de burgerbevolking dan op het elimineren van de vijand. Generaal David Petraeus is blij met de benoeming van McChrystal. Onomstreden is hij echter niet. Time refereert onder meer aan omstreden verhoortechnieken die in 2006 onder de leiding van McChrystal werden toegepast in Camp Nama in Bagdad. Dat zou problemen bij de hoorzittingen van de senaat kunnen opleveren.
De Afghaanse regering heeft intussen ook op de komst van McChrystal gereageerd. Een woordvoerder van president Karzai zei te hopen dat de nieuwe generaal zich gaat richten op het omlaag brengen van het aantal Afghaanse burgerslachtoffers.

Bron(nen):   The Washington Post  Time