‘Bill & Barry: Het zijn karikaturen van echte mensen’

"Let eens op hoe Barry het zegt. Negeer zijn lichaamstaal, de toon van zijn stem, let ook even niet op zijn gezichtsuitdrukking en op al het andere dat kan afleiden. Alleen luisteren. En wat hoor je dan? Luister eens goed…
Niets. Hij zegt niets, zoals Bill Clinton ook meestal niets zei. En als je er niet op let, dan klinkt het meesterlijk."
Bruce Walker, publicist en denker, schrijft hoe hij ooit voor een bijeenkomst die hij organiseerde rechtstreeks met Clinton van doen had en toen ontdekte dat de man helemaal fake was, dat voor Clinton geen enkel ideaal gold, alleen het ideaal van de macht.
Walker herkent in Obama die eigenschap van Clinton."President Obama is ‘slick Barry’, zoals Clinton ‘slick Willy’ was. Volgens mij is het onnozel om één van beide te associeren met gedreven poltitieke of ideologische drijfveren. Deze eeuwige pubers geloven in hun eigen toverkracht, hun vermogen om anderen te charmeren, ze hebben beide een verslaving om er voor te zorgen dat iedereen hen aardig vindt. Het gaat allemaal om henzelf, omdat ze vergeefs de grote leegte in het diepst van hun hart pogen te vullen."
"Ze hebben ook hetzelfde soort vrouwen. Beide trouwden met bittere machtsbeluste vrouwen uit Chiacago. En alle vier, Obama en zijn vrouw en Bill en Hillary, besteeddden hun hele leven aan recht en politiek."
Slick Willy stond aan de wieg van Slick Barry, denkt Walker. Iemand die niet begrijpt dat liegen niet mag, dat overtuigingen belangrijk zijn, net als waarden en offers. "Het zijn karikaturen van echte mensen. En het zijn onze leiders."

Bron(nen):   American Thinker