Zen

Hoeveel schulden kan een president maken voor dat men vindt dat hij onverantwoordelijk is? Blijkbaar héél veel, zegt Newsweek-columnist Robert J. Samuelson (econoom, maar geen familie van Nobelprijs Winnaar Samuelson).
En hij somt op:
Van 2010 tot 2019 voorziet Obama tekorten van 7.100 miljard dollar. De schuld zal daarmee zeventig procent van het nationaal product bedragen.
Daar komt nog minstens 1000 miljard bij voor de gezondheidszorg. En mogelijk nog veel geld als de wereld niet veiliger wordt, zoals Obama denkt, maar minder veilig. Dan zal er immers op defensie niet kunnen worden bezuinigd.
Over deze enorme bedragen hoor je bijna niemand, merkt Samuleson verbaasd op. Dat moet te danken zijn aan het Zen-achtige vermogen van de kwieke president om iedere serieuse kriitiek te ontlopen. Hij wekt de indruk dat de tekorten tijdelijk zijn, vanwege de crisis, dat het later weer op zijn pootjes terecht komt, maar dat is helemaal niet waar en dat kan iedereen weten die naar de cijfers kijkt: ze zullen vele jaren aanhouden. Ook al omdat hij alles aan iedereen belooft: een TGV-achtig spoorwegnet door de vele VS; allemaal nieuwe snelwegen, betere scholen, meer IT in de overheid, schonere lucht en lagere belastingen. Het leven wordt dankzij Obama een groot feest.
Het feest wordt wel gevierd op kosten van toekomstige Amerikanen, zegt Samuleson. Hij vindt het verbazingwekkend dat niemand er acht op slaat. "Stel dat president John McCain dit zou hebben gedaan; dan zou er een storm van protest zijn geweest: 'McCain verkwanselt onze toekomst'. Obama zou aan de zelfde standaard moeten worden gehouden als een 'normale' president.

Bron(nen):   Newsweek