‘We krijgen de foto’s van Abu Ghraib heus te zien’ (update)

Er is geen houden aan: linksom of rechtsom zullen de foto's uit Irak en Afghanistan die president Barack Obama geheim wil houden, toch worden vrijgegeven. We krijgen ze te zien.
Ga maar na, schrijft Michael Wolff op Newser. Stel dat de foto's helemaal geen beelden bevatten van verkrachting en seksuele mishandeling, dan worden ze vrijgegeven om de aanzwellende stroom geruchten de kop in te drukken.
In het andere geval bevatten de foto's wel beelden van ernstige misdrijven, die moeten worden onderzocht en waarvoor de verantwoordelijken moet terechtstaan. Het is ondenkbaar dat dergelijke foto's worden achtergehouden, want dan zou de Amerikaanse regering betrokken zijn bij een cover-up, het verhullen van oorlogsmisdaden.
De Amerikaanse regering ontkent inmiddels ten stelligste dat op de foto's is te zien hoe Iraakse gevangenen worden verkracht (zie de tweede link).
Update: Uitspraken van de generaal-majoor Taguba tegenover de website Salo.com bevestigen volgens The Daily Telegraph zijn eerder verklaring dat de foto's beelden van verkrachting en seksueel geweld bevatten.

Bron(nen):   Newser  Reuters  The Daily Telegraph