Waarom sterven die jongens eigenlijk?

Duitsland wil(de) nooit meer deelnemen aan een oorlog. Dat standpunt moeten we  respecteren.
Maar Duitsland wil ook zijn deel hebben in het brengen van vrede overal in de wereld. Met die twee enigszins strijdige uitgangspunten worstelen de buren al jaren. De oplossing was meestal dat Duitsers bij vredesmissies voor troepentransport zorgden of voor de verzorging van gewonden. En in alle gevallen kwam een behoorlijk deel van de rekening bij de Duitsers terecht.
Maar nu zijn Duitse troepen al een tijdje vrede aan het brengen en putten aan het slaan in Afghanistan. Ze moesten wel, want geen enkel ander land wilde nog.
Dit weekeind zijn bij het vrede brengen (of putten slaan) drie Duitse soldaten doodgeschoten. Zodat er een nationale discussie is losgebarsten of de missie in Afghanistan nog wel past bij het uitgangspunt van de Duitsers: nie wieder Krieg.
Dit is Krieg, zegt Stern. En Die Welt en Bild zeggen het na. Het is Krieg en dat willen we niet.
Voor het eerst sinds 1945 doet Duitsland weer aan een oorlog mee. En ze hebben er dit keer niet veel zin in.
Van de nationale discussie die is losgebarsten bij de buren sinds de dood van de drie soldaten is in Nederland niet veel doorgedrongen. Dat is jammer, want in Duitsland  zoekt men naar het antwoord op dezelfde vraag als wij.
Waarom sterven die jongens eigenlijk?

Bron(nen):   Stern  Bild  Die Welt