In de DDR hadden we het beter dan nu

De helft van de bevollking van wat vroeger de DDR was denkt dat, achteraf, hun communistische heilstaat zo gek nog niet was. 
Bijna twintig jaar na de val van de Muur denkt 49 procent in een onderzoek van Der Spiegel dat Oost-Duitsland meer goede kanten had dan slechte. Slecht 35 procent denkt het omgekeerde en de rest zeggen dan in de DDR het leven meer goede dan slechte kanten had.
Men verlangt naar de solidartiteit die er was achter de Muur, ook jongeren die die nooit meemaakten. "Ik ben nu welvarender dan toen," zegt een ondervraagde. "Maar ik ben niet gelukkiger." Voor de Muur viel, zag hij geen daklozen en bedelaars.

Bron(nen):   Der Spiegel