De nieuwe Osama bin Laden

Het grootste probleem van Pakistan heet Baittulah Mehsud – de leider van de Pakistaanse Taliban die kan bogen op een groeiende invloed in dit land met 176 miljoen inwoners en een onbekend aantal kernwapens. De Verenigde Staten en andere westerse landen zien in Mehsud in toenemende mate als staatsvijand nummer 1.
Foreign Affairs wijdt een portret aan de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor bijna alle aanslagen in Pakistan, waaronder die op de populaire politica Benazir Bhutto. In opdracht van Mehsud zouden 300 stamhoofden zijn vermoord, onder meer in zijn thuisbasis Waziristan waardoor in deze gebieden de weg vrij is voor een machtsgreep van de Taliban. De Pakistaanse Taliban-leider zou inmiddels beschikken over 12.000 Pakistaanse manschappen en nog eens 4.000 strijders uit het buitenland, vooral Arabieren en mannen uit Centraal-Azië die eerder in Afghanistan hebben gevochten en niet meer naar hun geboorteland terugkunnen.
Over de achtergrond van Mehsud is weinig bekend. Hij is van nederige komaf, en heeft daar ook gebruik van gemaakt door grootgrondbezitters tot doelwit te maken en zo de Taliban neer te zetten als een volksbeweging. Er circuleert slechts één foto van hem.
Een sterk staaltje toneelkunst gaf de Pakistaanse Talibanleider vorig jaar ten beste toen hij in Waziristan een heuse persconferentie gaf, waar voor die gelegenheid een heel konvooi journalisten heen was getrokken. Hij kondigde toen een heilige oorlog af tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan. Dat hij destijds niet is opgepakt geldt nog steeds als een blijk van de incompetentie van de Pakistaanse strijdkrachten.
Inmiddels is met onbemande vliegtuigen verschillende keren geprobeerd Mehsud definitief uit te schakelen. Tot nu toe tevergeefs. Het blijkt lastig de man aan te pakken – ook al omdat de Amerikanen en Pakistanen niet goed weten hoe Mehsud zijn strijd financiert.

Bron(nen):   Foreign Policy  Welingelichte Kringen  Welingelichte Kringen