Goed nieuws uit Afrika: Rwanda

Een cynicus zou kunnen opmerken dat het rijke westen steeds weer de behoefte heeft goed nieuws te melden uit Afrika, met bijhorende helden, die vervolgens des te harder van hun voetstuk vallen. Een van de eerste na-oorlogse Afrikaanse helden was Julius Nyerere van Tanzania. Van recentere datum is het echec met Yoweri Museveni van Uganda.
Maar commentator Fareed Zakaria van Newsweek is zulk cynisme vreemd. Vol goede moed tilt hij president Paul Kagame van Rwanda op het schild. Een van de best bewaarde geheimen is dat het helemaal niet slecht gaat met Afrika, schrijft Zakaria. En het nieuwe Afrika heeft bij uitstek vorm gekregen in Rwanda.
Dat is verrassend genoeg, want nog maar 15 jaar geleden woedde een gruwelijke burgeroolog in dit kleine dichtbevolkte land. Maar na dat bloedbad is het land niet vervallen in anarchie, integendeel. Het land is nu stabiel en goed georganiseerd. Het gemiddelde inkomen is met 30 procent gestegen. Die prestatie is voor een groot deel toe te schrijven aan Paul Kagame, de president, die een filosofie propageert van zelfstandigheid en weinig moet hebben van buitenlandse hulp.
De conclusie van Zakaria: "Kagame heeft zijn fouten. Hoewel hij is gekozen, regeert hij op een autoritaire manier. Maar met zijn nadruk op zelfvoorziening biedt hij Afrika een hoopvol perspectief - gedreven door kapitalisme, trots, inheemse tradities en een stekelig nationalisme."
Een interview met Kagame is te lezen in NRC Handelsblad van zaterdag, maar daarvoor moet u op zoek naar de papieren versie. Het interview staat niet online.
Eerder publiceerde NRC op zijn opiniepagine een heel kritisch stuk van VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn over Kagame. Dat is terug te vinden op de site van Boekestijn, zie het stuk in de tweede link onder de kop 'De prijs van een slecht geweten'.

Bron(nen):   Newsweek  Arend Jan Boekestijn