Noodkreet generaal: ‘Bescherm ons tegen bermbommen’

De Britse opperbevelhebber Sir Richard Dannett (foto) treedt de komende week terug, en laat nog een keer van zich horen. Geef ons betere spullen, roept hij uit, want het grote aantal Britse doden in Afghanistan (op dit moment 204) is het gevolg van onvoldoende materiaal waarmee bewegingen van de vijand kunnen worden gevolgd.
Dannett leeft nagenoeg op voet van oorlog met de Britse regering en gevreesd wordt dat hij na volgende week - als hij buiten dienst is - nog luider van zich zal laten horen.
Zijn wensen zijn duidelijk: door betere informatie zijn Britse troepen beter in staat te zien wat er op welke plek gebeurt. Met meer helicopters, met onbemande vliegtuigen en de bijbehorende geavanceerde apparatuur kan volgens hem in kaart worden gebracht waar de Taliban bermbommen plaatsen.
Van de 204 dodelijke slachtoffers in Afghanistan en de 790 gewonden zijn bermbommen in driekwart van de gevallen de oorzaak van de ongelukken.
Ook nabestaanden van slachtoffers (vrouwen, ouders) roeren zich meer en meer in het debat over Afghanistan en hun stem wordt in de media goed gehoord.
Nu moet de regering-Brown beslissen wat te doen. 9.000 soldaten ter plekke acht ze meer dan genoeg, maar de support onder de bevolking voor de missie in Afghanistan neemt zienderogen af sinds de laatste maanden met grote regelmaat slachtoffers vallen.

Welingelichte Kringen
hoorde laatst uit de mond van een Nederlandse generaal hoe het kan dat er - in verhouding met Groot-Brittannië - zo weinig Nederlandse soldaten in Afghanistan sneuvelen.
Komt dat omdat onze soldaten veel beter vechten? Dat kan natuurlijk. Maar hijzelf noemde een heel andere reden.
Nederlandse eenheden komen zo weinig mogelijk buiten de poort van Kamp Holland. Buiten is het gevaarlijk, binnen niet. Dus laat die patrouilles maar zitten.

Bron(nen):   The Daily Telegraph