VVD: stop toch met windenergie

Als er dan toch moet worden bezuinigd, dan maar als eerste op een heilig huisje dat helemaal niet heilig hoort te zijn: de windmolen. De VVD wil er helemaal op stoppen.
In een column op De Dagelijks Standaard schrijft VVD-kamerlid Halbe Zijlstra dat het kabinet alle subsidies voor windenergie maar moet schrappen. "Windenergie? Nee bedankt," luidt de kop - een woordspeling op het oude linkse adagium 'Atoomenergie? Nee bedankt."
Voglens Zijlstra zijn windmolens te duur. De productiekosten zijn hoog en het rendement is laag. Ze vervuilen de horizon, zorgen voor geluidsoverlast en kunnen nog gevaarlijk zijn ook.
Bovendien vreten ze subsidiegeld. Zijlstra stelt dat de komende twintig jaar een subside van zeker 25 miljard euro is voorzien voor de de productie van windenergie.

Bron(nen):   De Dagelijkse Standaard