Amsterdam, stop liever met de Noord-Zuidlijn

De verhoren in de raadsenquete naar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam hebben een inktzwart beeld geschetst van dit miljarden project. Het is voor Het Parool aanleiding een principiële vraag te stellen: moeten we niet gewoon stoppen met de aanleg van deze metrolijn?
Volgens het college van B&W en de gemeenteraad is er geen weg meer terug, maar 'hoe logisch is dat nu de aanwijzingen zich opstapelen dat de stad een ongewis avontuur wacht' Tijdens de verhoren bleek dat de problemen nu al groter zijn dan gedacht, terwijl het moeilijkste nog moet komen: het boren van de tunnel van 3,2 kilometer lang onder het stadscentrum.
"Ja, aan stoppen kleven grote bezwaren, " aldus de krant. "Toch zouden raadsleden het lef moeten hebben die vraag onder ogen te zien. Of wachten ze op een nieuwe commissie, waar ze over tien jaar mogen vertellen hoe ze er weer zijn ingetuind?"
Eerder bekritiseerde de Amsterdamse krant al de opstelling van burgemeester Job Cohen die zichzelf wel een erg kleine rol toebedeelde in het NZ-drama. Om dat punt te maken, ging de krant te rade zelfs te rade bij een waarnemer uit Rotterdam. Oud-burgemeester Bram Peper over Cohen: ''Hij maakt zich een beetje te klein. Hij zat toch overal bij? Dan kun je je laten gelden. Juist in een tijd dat de burgemeester niet alleen formeel, maar ook materieel veel gezaghebbender is dan in mijn tijd.'' (zie de tweede link)
En Theodor Holman op zijn beurt heeft de uitspraak van Cohen - 'we zijn uiteindelijk allemaal amateurs' - uitgeroepen tot de domste politieke opmerking ooit. (zie de derde link).

Bron(nen):   Het Parool  Het Parool  Het Parool