Kap het regenwoud en krijg subsidie

In het klimaatverdrag dat in Kopenhagen moet worden getekend, stond een passage die het regenwoud moest redden. Maar die heeft geruisloos plaatsgemaakt voor een passage die het omgekeerde beweert: als je regenwoud omkapt en de daardoor ontstane ruimte volplant met productiebos, dan kom je voor hele hoge subsidies in aanmerking omdat je het bos beschermt. Plantages palmoliebomen worden gelijk gesteld met stukken oerbos. Er zijn pogingen gedaan de oorspronkelijke tekst weer tot leven te wekken, maar onder leiding van de EU zijn die pogingen de kop ingedrukt.
Zal mevrouw Cramer daarvan weten?

 

Bron(nen):   The Independent