De trucendoos van Daniel Ortega

Hans van Baalen is niet de enige die recentelijk kennis heeft gemaakt met de trucs van Daniel Ortega, de president van Nicaragua, die alles in het werk stelt om zijn eigen herverkiezing in 2011 mogelijk te maken. Herverkiezing is nog lastig omdat de grondwet meer dan twee ambtstermijn voor een president verbiedt.
Rechter Sergio Cuarezma, lid van het Hooggerechtshof in het Midden-Amerikaanse land, vertelt in The New York Times hoe Ortega en zijn linkse Sandinistische partij dit probleem te lijf gaan, namelijk met manipulatie. Zo opende het Hooggerechtshof onlangs de weg naar herverkiezing van Ortega, door voor de huidige president een uitzondering te maken.
Maar Cuarezma was niet op deze belangrijke zitting niet aanwezig. De stroom op zijn kantoor was die dag uitgevallen, en hem was niet verteld dat er die dag een zitting zou zijn. Die avond gaf het Hooggerechtshof het groene licht voor de herverkiezing van Ortega – een unanieme beslissing van zes rechters. De drie rechters van de oppositie waren die avond alle drie vervangen door plaatsvervangers.
The New York Times beschrijft ook hoe aanhangers van Ortega steeds vaker naar geweld grijpen om protesten van de oppositie – onder meer tegen verkiezingsfraude – de kop in te drukken. In twee afzonderlijke incidenten zijn vorige maand zowel de Amerikaanse ambassade als de Amerikaanse ambassadeur belaagd. De straatterreur waartoe een deel van de Sandinisten is overgegaan, zou tot verdeeldheid in de regeringspartij hebben geleid.

Bron(nen):   The New York Times