Koop Taliban om met goud

Britse officieren te velde hebben nieuwe instructies ontvangen hoe de strijd in Afghanistan succesvoller kan worden. Belangrijkste advies: koop de tegenstanders om. 
Wie voor de Taliban strijdt, ontvangt 5,95 dollar per dag. Het is volgens de nieuwe handleiding belangrijk om hier iets boven te zitten. Hoeveel? Zoveel, dat strijders besluiten zich van de Taliban af te wenden. 
Na drie jaar van weinig vruchtbare strijd in de provincie Helmand gooit de Britse legerleiding het over een andere boeg. Premier Brown is op zoek naar een uitgang als het om Afghanistan gaat en zo komen volgens The Times deze minder conventionele oplossingen in zicht. 
Een generaal-majoor zegt nog tegen de krant: "The best weapons to counter insurgents don’t shoot. In other words, use bags of gold in the short term to change the security dynamics." 
Over de kosten van een en ander wordt niets gezegd. De goudprijs is op dit moment historisch hoog.

Bron(nen):   The Times