Blair in de bres voor Barack Obama

De voormalige Britse premier Tony Blair, die zich tegenwoordig als speciale afgezant bekommert om vrede in het Midden-Oosten, is zondag Barack Obama te hulp geschoten. Aanleiding daarvoor was een vernietigend conmmentaar van The New York Times die stelde dat de geloofwaardigheid van Obama in het Midden-Oosten zo zeer is ondergraven dat ‘serieuze onderhandelingen wel eens verder weg dan ooit zouden kunnen zijn’.
The New York Times herinnerde eraan dat de krant uitgesproken positief was over de ambitie van Obama om het vredesproces weer vlot te trekken, maar negen maanden later is geen enkele vooruitgang geboek. Integendeel. Kennelijk had Obama geen enkel plan klaar voor het geval de Israëliërs zouden weigeren te stoppen met de bouw van nederzettingen in bezet gebied. "Onderhandelingen over vrede vragen strategisch inzicht. Maar we hebben geen aanwijzing dat president Obama meer dan één stap op het boord vooruit dacht."
In een interview met CNN werd Blair om een reactie gevraagd. De Britse ex-premier pleitte voor meer geduld. Hij herinnerde eraan hoelang het had geduurd voor het vredesproces in Noord-Ierland werkelijk resultaten afwierp. En er is een enorm verschil met de vorige Amerikaanse regering onder leiding van George Bush, omdat Obama het vredesproces in het Midden-Oosten vanaf zijn moment van aantreden tot een van zijn belangrijkste missies heeft verklaard.

Bron(nen):   The Huffington Post  The New York Times