Steeds meer ambtenaren – met dank aan Obama

In de Verenigde Staten is 'big government' niet langer een hol begrip. Niet eerder in de moderne geschiedenis was de federale overheid zo groot en The Washington Times doet daar vandaag verslag van.
Onder president Obama zal het aantal ambtenaren toenemen van 2 miljoen naar 2.150.000. Nog niet zo lang geleden, onder president Bill Clinton, werd de groei van de federale overheid een halt toegeroepen en kromp het aantal ambtenaren (stagiaires niet meegerekend) - onder verwijzing naar de weinig vleiende uitdrukking 'big government.' Tussen 1981 en 2008 lag met aantal burgerambtenaren tussen 1,1 en 1,2 miljoen.
De recente toename heeft vooral betrekking op nieuwe 'civiele' medewerkers. 79 procent van de expansie is terug te voeren op werkzaamheden die voortvloeien uit de 'war on terrorism.' Het gaat om posten bij justitie, defensie en 'homeland security.'
Obama heeft al laten weten dat deze uitdijende overheid 'tijdelijk' is. Later gaat alles natuurlijk weer krimpen.

Bron(nen):   The Washington Times