Rutte: voortaan verregaande openbaarheid

"Zoiets als de kindertoeslag-affaire moet nooit meer kunnen gebeuren. Er is iets op een verschrikkelijke manier misgegaan. Er komt daarom een nieuw systeem komen."

Rutte kondigt aan dat voortaan alle ambtelijke stukken die leiden tot een kabinetsbesluit openbaar zijn. Na iedere kabinetszitting wordt een besluitenlijst gepubliceerd. Journalisten zullen ook minder tegenwerking ondervinden.

Dat is een grote stap in de transparantie van de rijksoverheid. Nu blijven heel vaak de achtergronden van besluiten schimmig. In WOB-procedures zijn vaak hele stukken zwart en onleesbaar gemaakt. Dat gaat, zegt Rutte, veranderen.