Toch maar een bom voor Iran?

Het debat in The New York Times begon met een provocerend artikel van Adam B. Lowther, zie de eerste link. Die opsomde hoe de Verenigde Staten er baat bij zouden kunnen hebben als Iran een atoombom weet te fabriceren. Het was een intelligent betoog, niet vrij van Machiavelli-achtige trekjes. 
Lowther zag ondanks het gevaar van zo'n bom vooral mogelijkheden voor de VS om veel invloedrijker in het Midden-Oosten te worden dan nu het geval is. 
De nodige lezers van de NYT zien dat echter heel anders en achter de 2de link vindt u de brieven hieromtrent die de krant online zette. 
Food for thoughts.

Bron(nen):   The New York Times  brieven