De Hoop Scheffer veegt de vloer aan met ‘Davids’

Het opvallende van al het rumoer over het rapport-Davids was dat de reacties van de aangevallen partijen tot nu toe ontbraken. Zij hielden zich stil, al kwam Cees Fasser, lid van de commissie-Davids, afgelopen maandag al met een hoognodige correctie op de algemene beeldvorming als zou de PvdA in het gelijk zijn gesteld. 
Nu slaat Jaap de Hoop Scheffer van zich af en laat hij niets heel van de conclusies van het rapport. 
De Hoop Scheffer is natuurlijk belanghebbende, net als oud-minister van Defensie Henk Kamp, die we nog niet gehoord hebben, maar in de (laffe) kabinetsreactie van dinsdag stilletjes tot zondebok is gemaakt in het niet naar behoren inlichten van de Kamer (een van de verwijten van Davids). 
Wie de kwestie-Irak vanaf het begin heeft gevolgd en het rapport heeft gelezen kan maar één ding zeggen: De Hoop Scheffer heeft volstrekt gelijk met de verdediging van hemzelf en de in deze kwestie veelbekritiseerde Jan Peter Balkenende.

Bron(nen):   de Volkskrant