Explosieve onthulling NRC over de AIVD. AIVD blijkt wetteloos spionagemonster. Plasterk in het nauw

De AIVD doet dingen die door de wet verboden zijn. De AIVD breekt in op de servers van internetfora. Op die manier worden de gegevens van alle gebruikers van die webfora verzameld. Vaak zijn dat onbekende personen van wie nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging zijn voor de rechtsorde. Dat blijkt uit een geheim document van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, dat is gelekt door voormalig NSA-medewerker Edward Snowden. NRC komt vandaag met die onthulling. De AIVD handelt daarmee in strijd met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het kabinet en met name minister Plasterk hebben altijd beweerd dat de Nederlandse inlichtingendiensten zich aan alle Nederlandse wetten houden Op grond van de Wiv mag de AIVD ‘speciale bevoegdheden’ inzetten tegen staatsgevaarlijke personen of organisaties. Daaronder valt ook de bevoegdheid om in te breken op computers. Maar de wet staat niet toe dat inlichtingendiensten zonder aanzien des persoons hele internetfora hacken. NRC laat rechtswetenschappers aan het woord die van mening zijn dat Plasterks AIVD hiermee de wet schendt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in de krant dat de praktijken van de AIVD „binnen het kader” van de wet vallen en dat webfora een legitiem doelwit zijn. Zo zijn radicale groepen en jihadisten vaak actief op fora, „de kern en de motor van de werelwijde virtuele jihadistische beweging” volgens de AIVD. Oppositiepartijen D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en CDA vinden echter dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) iets heeft uit te leggen. Gerard Schouw (D66) en Gert-Jan Segers voelen zelfs iets voor een parlementair onderzoek. Ook coalitiepartij PvdA vindt de manier waarop de AIVD te werk gaat „uitermate zorgelijk”. De VVD noemt het ongericht zoeken „dubieus”. Het document van de Amerikaanse inlichtingendienst is gelekt door oud-medewerker Edward Snowden. Het is een gespreksverslag van een ontmoeting tussen de NSA, AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD.  

Bron(nen):   NRC (betaald)      

1 Reactie Doe mee met de discussie →