Mulisch en Van Dam over hun vriendschap met Van Mierlo

'Wat was de basis van jullie vriendschap', vraagt Jeroen Pauw. "De Oorlog", zegt Harry Mulisch, alsof dat volkomen logisch is. Gisteren spraken Marcel van Dam en Harry Mulisch over Hans van Mierlo. Zie de video.
De tweede link gaat naar het optreden van Van Mierlo in februari 2009 in hetzelfde programma. Achteraf gezien was dat de laatste keer dat de oude leeuw nog eens eloquent brulde.

Bron(nen):   YouTube  Van Mierlo in P &W